Karamiatte, ubaiatte, damashiatte, sarashiatte, motomeatte, kuruiatte!

Anteiku Anime Reviews