Natsumi couldn't help squeezing Futaba's smiling cheeks when her friend enjoyed the food so much. Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - Episode 7.

Joeschmo's Gears and Grounds